Verloop van een coachende begeleiding

Aanmelding

Ik streef naar een vlotte hulpverlening die snel en eenvoudig bereikbaar is. Je kan op verschillende manieren aanmelden: telefonisch, via mail of facebook. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op zodat ik je vraag kan beluisteren.

Eerste gesprek

Na de aanmelding maken we een afspraak voor een eerste gesprek om zicht te krijgen op jullie hulpvraag. Dit gesprek kan online plaatsvinden, in mijn praktijk of bij jullie thuis (hangt samen met de vraag).
Tijdens dit gesprek is het vooral de bedoeling dat we uitzoeken wat jullie vraag precies is, maar ook of ik de geschikte persoon ben om jullie te helpen. Eenmaal dit duidelijk is, kan de coaching starten en zetten we een stappenplan uit.

Begeleiding

Kort na het eerste gesprek kan de effectieve coaching starten. We bekijken in overleg hoe we de begeleiding zullen aanpakken, zowel wat betreft inhoud, frequentie als duur.

De begeleiding kan bestaan uit rechtstreekse coaching van jullie als ouders maar het kan ook betekenen dat ik jullie kind eerst observeer om van daaruit meer te leren over zijn/haar gedrag, de ontwikkeling te bekijken en te stimuleren,…

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de hulpvraag die jullie hebben.

Mogelijke vragen voor begeleiding:

  • Advies bij opvoedingsvragen (soms is 1 gesprek al voldoende om je verder op weg te helpen)
  • Ouderbegeleiding: samen kijken wat je anders kan doen om je kind beter te begrijpen, begeleiden en ondersteunen
  • Observatie op school, kinderdagverblijf/onthaalouder, thuis, …
  • Opvolgen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind

Indien nodig of wenselijk kan ik ook samenwerken met anderen: school, kinderdagverblijf, revalidatiecentrum, dokter of andere betrokkenen rond het kind. Dit gebeurt uiteraard met jullie toestemming.

De inhoud van de begeleiding kan ruim zijn, zie ‘Aanbod